Регламенты

REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL NOTORIUM WINE AWARDS 2020

Versiune on-line Regulament update 01 septembrie 2020

1.CLAUZE GENERALE

1.1. Concursul NOTORIUM este organizat în baza informației oferite de Gustos.Life, cu privire la vinurile, spumantele, divinurile moldoveneşti care au primit distincţii pentru ultimii trei ani, pentru calitate, la concursurile internaţionale de profil.

1.1.1. Acceptarea prezenței pe site a imaginii vinurilor, spumantelor, divinurilor, acceptarea condițiilor concursului, utlizarea serviciului de votare pe o perioadă de timp, cît și beneficierea de avantajele www.notorium.wine   nu oferă dreptul ulterior de a avea pretenții față de organizator și concurs, pretenții atît materiale cît și de imagine.

1.1.2. Toți participanții prezenți în concurs pot solicita retragerea la orice etapă fără drepturi și obligații. 

1.2. Organizatorii Concursului nu poartă răspundere pentru orice tip de violare a drepturilor de proprietate intelectuală de către participanții în Concurs, în același timp din oficiu, dacă Administrația va depista un act de încălcare a drepturilor menționate, se va autosesiza, și va exclude participanții neloiali din concurs. Îndemnăm în același timp toți titularii mărcilor comerciale și sau persoane interesate, să depună o cerere către Administrație pentru a înlătura orice acțiuni care pot viola orice tip de drept de proprieate intelectuală la adresa de mail info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

1.3. Sunt interzise orice acțiuni de atac informațional asupra site-ului concursului și fraudare a voturilor. Persoanele implicate în actele de fraudare, care vor împiedica buna desfășurare a Concursului vor fi trase la răspundere conform normelor legislației în vigoare. Rugăm în caz că ați depistat un act de fraudare să ne contactați pentru a întreprinde măsurile necesare.  

1.3.1. Atenție validare voturi: voturile trucate obţinute de pe profiluri false de facebook, care nu au nici o legatura cu Republica Moldova, vor fi anulate și vinul / spumantul / divinul ar putea fi exclus din concurs!  

1.3.2 Poți vota on-line, zilnic, pe site, prin logare cu profil de facebook activ, doar de pe IP-uri din Moldova, сîte un vin în fiecare subcategorie. 

1.3.3 În ultima zi de voting, are loc verificarea și validarea voturilor conform prezentului Regulament.

1.4. NOTORIUM WINE AWARDS 2020 este un concurs on-line al vinurilor, spumantelor, divinurilor recunoscute de public, la care participă acele produse care au medalii pentru calitate la concursuri internaţionale.

1.5 Misiunea NOTORIUM WINE AWARDS 2020 este de a promova vinurile, spumantele, divinurile de calitate apreciate internaţional, indiferent de preţul acestora sau alte criterii.

1.6. NOTORIUM WINE AWARDS este o platformă on-line transparentă care are un principiu simplu de indentificare a învingătorilor top 3 pentru fiecare categorie: se va concura pentru distincțiile propuse și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Vin Recunoscut ®,  în baza activității fiecărei mărci de stimulare a votării de către simpatizanți, implicarea activă în procesul de votare și comunicarea activă on-line cu nișa proprie a clienților și a persoanelor ce apreciază marca comercială.

1.7. Concursul este public și este scutit de orice obligație. Orice concurent poate solicita retragerea sa din concurs printr-o scrisoare către administratorul Concursului. Administratorii paginii on-line nu poartă răspundere pentru acțiunile persoanelor terțe în legătură cu desfășurarea concursului. Administrația își rezervă dreptul de modificare a clauzelor prezentului Regulament publicat pe site. Orice revendicări noi vor intra în vigoare la data publicării pe site.

1.8. Participarea în concurs poate fi la inițiativa organizatorului Concursului sau la cererea participantului. În același timp orice persoană interesată poate cere modificarea datelor participantului sau retragerea acestuia din Concurs în baza deciziei reprezentantului.

1.9. Administrația poate refuza înregistrarea unui vin în Concurs dacă acasta încalcă orice drepturi patrimoniale și non-patrimoniale, normele bunelor moravuri, dacă face îndemn la rasism, ură și discriminare și alte acțiuni anti-sociale.

2.DESPRE CONCURS

2.1.Concursul „NOTORIUM WINE AWARDS" este un concurs cu voting on line, la 6  categorii și 10 subcategorii de produse, ce permite consumatorilor să stabilească cele mai recunoscute vinuri / spumante / divinuri de calitate moldoveneşti. Concursul este organizat de către Compania de Proprietate Intelectuală INTELSTART SRL, cu experiență de 13 ani în domeniul proprietății intelectuale.

2.2. Concursul „NOTORIUM WINE AWARDS" se desfășoară în perioada 01 septembrie – 25 septembrie, ora 18.00, 2020. Concursul este disponibil spre vot direct pe pagina oficială a concursului www.notorium.wine.

2.3. Orice companie interesata are posibilitatea de a adauga în concurs alte vinuri / spumante / divinuri, ce au obţinut distincţii pentru calitate la concursuri internaţionale, expediind in acest scop o solicitare pe email info@notorium.md și urmînd ca Administrația Concursului să accepte și să confirme participarea în concurs.

2.4.Admninistrația își rezervă dreptul de a face modificări în Condițiile generale ale concursului, structură și repartizare participanți, alte informații esențiale bunei desfășurări a concursului fără a fi nevoită să comunice personal fiecărui participant. Modificările de categorie/subcategorie în cazul în care vinul nu corespunde cu acestea nu va afecta numărul de voturi ale participantului.

2.5.Orice modificare survenită a Regulamentului va fi publicată pe site, fiind indicată data ultimei redacții.

3.OBIECTIVELE CONCURSULUI

3.1. Evidențierea și recunoașterea vinurilor / spumantelor / divinurilor calitative, de către consumatori.

3.2. Identificarea şi promovarea celor mai recunoscute vinuri / spumante / divinuri de calitate din Moldova conform votingului on-line.

3.3.Elaborarea ratingului vinurilor / spumantelor / divinurilor calitative, în baza votului manifestat de către public.

3.4.Publicarea Catalogului Vinurilor Recunoscute NOTORIUM participante la Gala de Decernare a Premiilor, conform rezultatelor concursului.

3.5.Supravegherea concursului

 • Organizatorii concursului specialiști din domeniul proprietăţii intelectuale, vor supravegea derularea concursului și corectitudinii acestuia.
 • Organizatorii vor avea atribuții de supraveghere și monitorizare a concursului fără a influența rezultatul.
 • Organizatorii pledează pentru o transparență totală a concursului, neafiliere și neinfluențare a rezultatelor finale.

3.6.Instrumentele pe care se bazează concursul și care va asigura transparența sunt:

 • Social Voting – o modalitate modernă de pionerat în sondajul public din Moldova care va personaliza orice vot.
 • Sistema de securitate facebook și calificarea profesională a specialiștilor NOTORIUM AWARDS.

4.PARTICIPANŢII LA CONCURS

4.1. La concurs pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice rezidente și nerezidente, precum şi persoane fizice care produc vinuri / spumante / divinuri în Moldova.

5.CATEGORIILE CONCURSULUI, PRINCIPII DE PREMIERE

5.1. Categorii Concurs

 1. VIN ALB: 1. SEC     2. DEMISEC, DEMIDULCE ȘI DULCE;
 2. VIN ROSE: 1. SEC  2. DEMISEC, DEMIDULCE ȘI DULCE;
 3. VIN ROȘU:  1. SEC 2. DEMISEC, DEMIDULCE ȘI DULCE;
 4. SPUMANT ALB                  
 5. SPUMANT ROSE ȘI ROȘU
 6. DIVIN: 1. V.S.O.P. – 5 ani 2. X.O. şi X.X.O. 7– 20 ani;

5.2. Premierea învingătorilor va fi doar la categoriile şi subcategoriile concursului, unde se va respecta principiul conucrenței. Se va considera categorie sau subcategorie ce respectă principiul concurenței prezența a minim 3 concurenți, din care 2 nominanţi clasați pe locurile 1, 2, au acumulat cîte cel puțin 25 de voturi pînă la finalizarea Concursului. 

5.3. În absența principiului Concurenței Concursului pe anumite categorii si sau subcategorii, premiile participanților nu vor fi acordate conform Regulii generale de concurs. 

6.DEPUNEREA CERERILOR DE PARTICIPARE LA CONCURS ON-LINE

6.1.Participanții care doresc să participe la concurs depun cereri on-line pe info@notorium.md, pînă la data de 20 septembrie 2020 inclusiv.

6.2.Nu există taxe de înscriere și sau participare la concursul on-line.

6.3.În același timp Organizatorii au stabilit taxe pentru pachete de promovare şi acces la Gala de Decernare Notorium Awards 2020, Ceremonie solemnă de acordare a premiilor pentru cele mai recunoscute mărci comerciale din Moldova.

6.4.Producătorii / reprezentanţii vinurilor / spumantelor / divinurilor, care vor ocupa unul din cele 3 locuri câştigătoare din subcategorie (toate fiind premiate cu trofee) vor achiziţiona pachete de promovare pentru învingători, conform condiţiilor expuse pe site-ul www.notorium.wine.

6.5.Acordarea distincţiilor și dreptului de procurare şi utilizare a stickererlor cu  logotip-ului Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ®,  se va face doar pentru acei învingători care vor participa la Gala de Decernare Notorium Awards 2020.

7.EVALUAREA REZULTATELOR

7.1.Procedura de evaluare și desemnare a învingătorilor se bazează pe rezultatul votingului on-line afişat în timp real pe site-ul www.notorium.wine.   Organizatorul nu poate influența rezultatele concusului on-line, în baza cărora se vor stabili învingătorii.

7.2. În atribuția Organizatorului este confirmarea locurilor finale în baza votului on-line: Locul 1, 2, 3 Marele premiu Trofeul Notorium, pentru fiecare categorie și/sau subcategorie din Concurs.

8.DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR

8.1.Organizatorul concursului va aproba formal și va desemna cele mai recunoscute vinuri / spumante / divinuri la fiecare categorie/subcategorie a concursului în baza rezultatelor de voting on-line.

8.2.Cota minimă a numărului de voturi pentru premierea cîștigătorilor este de 25 de voturi, on-line pe parcursul perioadei de votare.

8.3.Distincțiile vor fi distribuite în baza principiului concurenței, astfel pentru a premia locurile de top este necesar ca minimum 2 participanți să întrunească condițiile de mai sus, și anume cota minimă de 25 de voturi.  În cazul cînd doar unul din participanți vor întruni această cotă, distincțiile la această categorie nu se vor acorda.

8.4.Participanții la Concurs care vor fi desemnați ca învingători pot renunța sau se pot retrage de la etapa finală în baza cererii proprii, fără nici o obligație. În acest caz locul vacant va fi atribuit următorului participat cu numărul de voturi cele mai apropiate de locul vacant.

8.5.Pentru fiecare subcategorie a concursului vor fi oferite deținătorilor locurilor 3, 2 şi 1 Trofeul Notorium și respectiv și dreptul de cumpărare şi utilizare a stickerelor cu logotip-ului Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ®. Distincțiile vor fi oferite în cadrul Galei de Decernare a Premiilor, accesul la eveniment fiind posibil în baza pachetelor de acces și promovare, afişate pe site-ul www.notorium.wine.

8.6.Fiecare participant la Concursul NOTORIUM WINE AWARDS, prezent la Gala de Decernare a Premiilor, va primi Diploma de participare.

8.7.La finele concursului se va publica Catalogul Vinurilor Recunoscute NOTORIUM participante la Gala de Decernare a Premiilor, conform rezultatelor concursului.

8.8.Rezultatele concursului, Catalogul Vinurilor Recunoscute NOTORIUM se va publica pe pagina web www.notorium.wine – cu posibilitatea de a fi downloadat.

8.9.Distincțiile și logotip-ul NOTORIUM WINE AWARDS sunt proprietate a Organizatorului și sunt promovate ca distincții unice care pot fi înmînate doar în cadrul Galei oficiale de Decernare.

8.10.Orice participant care refuză participarea la Gala de Decernare, nu va primi distincțiile NOTORIUM WINE AWARDS și dreptul de utilizare a logotip-ului Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ®. 

8.11.În caz de neconfirmare a participării la Gala de Premiere, imaginea vinului  se exclude de pe site-ul www.notorium.wine, se pierde orice drept de utilizare a distincțiilor NOTORIUM (Trofeu) și a logotipului Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ® și vinul nu este inclus în Catalogul Vinurilor Recunoscute NOTORIUM.

9.ÎNMÎNAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

9.1. Înmînarea premiilor se va efectua la Gala festivă de decernare a distincțiilor NOTORIUM 2020, la toate categoriile de concurs, conform rezultatelor finale.

9.2. Participarea la Gala de Premiere se va face exclusiv în baza pachetelor de acces şi promovare, pentru fiecare vin nominant în parte.

9.3.Participanții la Gala de Premiere vor confirma prezența în perioada 25.09 – 02.10.2020.

9.4.Detaliile despre Gala de decernare, programul și facilitățile organizatorilor vor fi publicate pe pagina web www.notorium.wine.

10.AVANTAJELE   CONCURSULUI.

Participanților la concurs li se oferă următoarele avantaje:

 1. Înregistrarea gratuită și participarea la Concurs;
 1. Posibilitatea de a concura pentru premiile Concursului - Trofeele NOTORIUM și pentru dreptul de folosire a logo-ului Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ®, la fiecare subcategorie şi utilizarea exclusivă a imaginilor distincţiei pentru promovarea vinurilor învingătoare;
 2. Transparenţa concursului şi a votingului în regim real, datorită votului securizat.
 3. Prezența alături de peste 4500 de mărci comerciale larg cunoscute din Moldova și din străinătate;
 4. Ridicarea nivelului vinzărilor, încrederii și a imaginii vinului / spumantului / divinului participant la concurs;
 5. Beneficii de promovare - aproximativ 50.000 de vizitatori unici vor accesa site-ul NOTORIUM.WINE, majoritatea din ei, vor accesa zilnic site-ul, votînd şi urmărind evoluţia voting-ului;
 6. Beneficii de promovare - aproximativ 5.000.000 de vizualizări pe toată perioada de desfășurare;
 7. Promovarea evenimentului în cele mai importante resurse media şi la cele mai importante evenimente destinate business-ului din Moldova;
 8. Promovarea evenimentului și a rezultatelor Concursului NOTORIUM, targetat, prin newslettere, către minim 50.000 de agenţi economici din Moldova;
 9. Beneficierea de ofertă promoţională de înregistrare a mărcii comerciale din partea companiei INTELSTART SRL – www.intelstart.mdwww.facebook.com/Intelstart/
 10. Beneficierea de ofertă promoţională de promovare a mărcii comerciale din partea partenerilor NOTORIUM.
 11. Posibilitatea de a deveni parteneri ai Concursului şi Galei de Decernare a Premiilor NOTORIUM şi de a beneficia de avantajele acestuia, oferta de parteneriat o puteţi solicita la info@notorium.md.

Învingătorii la concurs, participanţi la Gala de Decernare a Premiilor NOTORIUM AWARDS 2020 beneficiază de următoarele avantaje:

 1. Toate avantajele oferite participanților la concurs.
 2. Dreptul învingătorilor în concurs de a utiliza imaginea Trofeului obţinut pentru promovarea vinurilor învingătoare.
 3. Dreptul învingătorilor în concurs de a cumpăra şi aplica stickere cu logotipul Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ®, pentru promovarea vinurilor învingătoare.
 4. Posibilitatea ca învingătorii să ţină un discurs de pe scenă, în momentul primirii distincţiei, cu referire la marca sa.
 5. Transmisiunea live a Galei de Decernare a Premiilor cu o audienţă de minim 50.000 de telespectatori.
 6. Prezența gratuită pe site-ul www.notorium.wine pentru vinurile învingătoare pentru 1 an.
 7. Realizarea unui spot video pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului şi imaginea vinului Dvs.
 8. Publicarea unui articol comercial, pe baza materialele învingătorului, pe site www.notorium.wine, rubrica Noutăţi şi distribuirea acestuia pe https://www.facebook.com/Notorium.md/https://www.facebook.com/groups/lifeonline.md/https://www.facebook.com/groups/intelstart/.
 9. Realizarea unei fotografii pentru învingători ce va conţine imaginea trofeului NOTORIUM şi imaginea vinului Dvs.
 10. Distribuirea unei oferte promoţionale a învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.wine/.
 11. Distribuirea postărilor învingătorilor pe pagina de facebook a evenimentului www.facebook.com/Notorium.wine/.
 12. Prezența şi promovarea în Catalogul Celor mai recunoscute Vinuri din Moldova NOTORIUM 2020.

 

11.TERMENELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

11.1. Concursul se organizează în perioada 01.09.2020 - 25.09.2020.

11.2. Etapele concursului:

 • 01.09 -  25.09.2020 – etapa de voting;
 • 25.09 – 02.10.2020 confirmarea prezenței Participanților la Gala de Premiere
 • Sfîrșit de noiembrie - Gala de Premiere a învingătorilor în concurs.

12.MODUL DE FOLOSIRE A SEMNELOR DE DISTINCŢIE DE CĂTRE ÎNVINGĂTORII ÎN CONCURS

12.1. Învingătorii în concurs folosesc semne de distincţie ale concursului „NOTORIUM":

 • Premiul Mare - Trofeele NOTORIUM pentru top 3 învingători din fiecare subcategorie.
 • Stickerele cu logotip-ul Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ®.

12.2. Stickerele cu logotip-ul Votat Vin Recunoscut ® / Voted Iconic Wine ® vor putea fi comandate  la Organizator şi va fi posibil de aplicat doar pe vinuri / spumante / divinuri, premiate la Gala de Decernare a premiilor.

12.3.Imaginea Trofeului NOTORIUM poate fi utilizată exclusiv de vinuri / spumante / divinuri, premiate la Gala de Decernare, pe:

- ambalaje şi etichete
- producție poligrafică
- informație electronică
- internet
- spoturi video
- altele

12.5. Imaginea distincțiilor va fi utilizată așa cum este livrată către Beneficiar și nu poate fi modificată sau adaptată. Titlurile care însoțesc imaginile nu pot fi altele decât cele anunțate de Organizator.

12.6. Organizatorul nu poartă răspundere pentru utilizarea neconformă a Distincțiilor și titlurilor concursului, răspunderea fiind de partea celui ce va utiliza incorect, neloial distincțiile.

12.7. Organizatorii concursului își rezervă dreptul exclusiv de a suspenda, anula sau retrage titlul și distincția oferită participantului dacă acesta o va folosi incorect și neloial față de Organizatori și/sau agenții economici de pe piață.

12.8. Organizatorii își rezervă dreptul exclusiv de modificare a imaginii / formei trofeului, fără a diminua valoarea sau statutul distincției.

12.9. Se vor considera ca transmise drepturile de utilizare a imaginii distincțiilor primirea titlului și a diplomei confirmative la Gala de Decernare a premiilor.

13.FONDURILE DE SPONSORIZARE

13.1.Concursul NOTORIUM WINE AWARDS este organizat fară investiții sau finanțări directe care pot influența transparența rezultatelor Concursului.

13.2.În același timp pentru buna desfășurare a evenimentelor și activităților propuse, pot fi atrași parteneri și sponsori, care vor fi indicați pe paginile concursului.

13.3.Cheltuielile organizatorice pentru Gala de Decernare a premiilor vor fi acoperite parțial din costul biletelor de acces și promovare la eveniment, informatia privind costul acestora fiind plasata pe site-ul www.notorium.wine.

14.DISPOZIȚII FINALE

 

14.1.Concursul NOTORIUM WINE AWARDS este apolitic, nu urmărește scopuri de promovare a unor companii sau mărci comerciale concrete.

14.2. Prin înregistrarea pe site-ul www.notorium.wine, participanţii îşi exprimă acordul să primească informaţii cu privire la desfăşurarea Concursului NOTORIUM WINE AWARDS pe adresa de email utilizată la înregistrare.

14.3.Orice sugestie sau reclamație poate fi trimisă la una din adresele de corespondență a concursului: adresa de email info@notorium.md sau la adresa poștală a organizatorului INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calesa Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

14.4 Toare referințele și întrebările cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor vor fi trimise la adresa Organizatorului și titularului de drepturi INTELSTART LTD Republica Moldova, Chișinău, Calea Ieșilor 8, et. 3 of. 6.

ORGANIZATOR

Partener Gold

PARTENER SILVER

PARTENER MEDIA